Home Kongres – revija za kongresni turizem

Kongres – revija za kongresni turizem

Revija KONGRES je revija industrije srečanj regije Alpe-Adria.

Prva številka revije KONGRES je kot prva slovenska strokovna revija za poslovni in kongresni turizem izšla aprila 2007, tej številki pa so v letu 2007 sledile še 3 (julij, oktober in november). V prvem letu izdajanja je revija naletela na zelo dober odziv s strani bralcev tako v Sloveniji kot tudi v tujini.

V letu 2008 smo začeli revijo širiti tudi na področje regije Alpe-Adria, saj se je med ponudniki iz držav JV Evrope pokazal interes za večjo povezovanje in skupno nastopanje na tujih trgih.

Osnovni namen revije je obveščanje o dogodkih, novostih in trendih v kongresnem turizmu, predstavljanje kongresne ponudbe, primerov dobre prakse in nasvetov za organizacijo dogodkov.

Vsebinsko je revija namenjena vsem bralcem, ki jih zanima kongresni turizem, konkretno:

  • Članom kongresnih uradov
  • Ključnim odločevalcem na trgu združenj
  • Ključnem odločevalcem na trgu podjetij
  • Specializiranim skupinam in agencijam za poslovni in kongresni turizem
  • Obiskovalcem stojnic na specializiranih borzah IMEX, EIBTM, EMIF,
  • Ambasadam, turističnim predstavništvom, hotelom, pomembnejšim kongresnim organizatorjem

Join our newsletter!

Subscribe to our newsletter and stay up-to-date with the latest updates from Kongres Magazine.